Plenary 2: GI Bleeding & IR (Lomond Auditorium)    Dr Ralph Jackson*

 

Upper & Lover GI Bleeding - Dr Simon McPherson

 

 

TIPS - Dr Ram Kasthuri

 

 

BORT for Gastric Varices - Dr Ralph Jackson